30.8.07

FULDAUTOMATISK LANDCENTRAL

1 Comments:

Anonymous Karl Vennberg said...

Om det fanns telefon


Om det fanns telefon i närheten
skulle vi kunna ringa upp ett sjukhus
och begära råd som ingen kunde ge
eller vi skulle kunna tillkalla en läkare
som ingenting kunde uträtta

Om vi hade tillgång till en bår
skulle vi kunna forsla fram den sjuke till en väg
där det kunde komma en bil
om inte bensinen gick åt till bombplanen
eller en bondkärra
om inte böndernas hästar hade rekvirerats för kriget
En nödfallsbår av några rockar och ett par grenar
eller en filt och ett par stänger
skulle vi nog ha kunnat åstadkomma
om någon av oss hade haft
en rock eller en filt

Om vi hade haft en bår
och det hade tjänat något till med läkarvård
skulle vi ha fattat den sjuke från den friska sidan
om han hade haft någon frisk sida
Vi skulle ha bäddat under honom med gräs och kuddar
och gett honom ett upphöjt läge
Eftersom han har skador i bakhuvudet nacken och ryggen
skulle vi ha lagt honom i sidläge
och stoppat om honom med halm
utan att trycka eller förorena såret
Eftersom han har skador på bröstet
skulle vi ha placerat honom i halvsittande ställning
med stöd för ryggen
Eftersom han har skador på buken
skulle vi ha lagt honom på ryggen
Eftersom han har sår både på tvären och på längden
skulle vi ha krökt hans ben i knän och höfter
och låtit dem ligga utsträckta
Vi skulle ha burit honom
i otakt och ytterst varsamt som instruktionerna föreskriver
med huvudet högst och med fötterna högst
eftersom fallet fordrar bådadera

Men nu finns det inte någon bår
inte någon väg inte någon bil inte någon kärra
vi har inte tillgång till telefon
till läkare eller sjukhus
gasbindorna är slut
och vi har inte någon övning i förbandsläggning
Dessutom är fallet
redan i och för sig hopplöst

blodförlusten är för stor
såren för djupt
smärtorna för våldsamma
Och om vi trots allt ville hjälpa
skulle kvastar av kulsprutekulor
sopa oss undan
lite morfin åt den döende
skulle vi nog annars ha kunnat kosta på oss

Om liket ska vi emellertid slåss
om rätten att begrava
den västerlandska kulturens
stympade lemmar

30 august, 2007  

Send en kommentar

<< Home