27.1.12

Behold, when thy face is made bare, he that loved thee shall hate;
Thy face shall be no more fair at the fall of thy fate
For thy life shall fall as a leaf and be shed as the rain;
And the veil of thine head shall be grief, and the crown shall be pain.

21.9.10

Brev til salg

Brevet til Gustav Wieds mor, Anna Horn, er dateret Jan. 1908, og vidner om et nært forhold til moderen, og i forlængelse af dette, en ensom digters mørke humør/humor: [...] jeg synes Somme Tider om Natten, at det er saa sørgeligt, at jeg havde det saa godt hjemme hos Dig, for havde Du bare været haard og streng imod mig, saa havde jeg jo meget hellere kunnet finde mig i at komme ud iblandt fremmede Mennesker [...] du har jo selv sagt, at jeg skal klage mine Sorger for Dig, naar der var noget i Vejen, og jeg synes allerede det har lettet lidt på mit Humør [...]".

13.9.10

krimhelg i bokbyen

8.9.10

AS Byatt: 'I don't believe in God. I believe in Wallace Stevens'

6.9.10

Tre forfattere "Ved havet"


3.9.10

Somme tider tror man bare det må være løgn

2.9.10

Gotisk?

Var det ikke noget at lære gotisk?