31.8.07

MARIONET I REYKJAVIK

1 Comments:

Anonymous Henrik Wergeland said...

Hvad var det? Hvor er Siful? Jeg finder mig ene med Morgen-
bladet No. 2 for iaar halvlæst paa mit Skjød, med en udslukket
Pibe i Munden. Jeg maa have slumret. Under Indslumringen
maa Pibens hvide Damp, dens Glød have syntes mig som det
hvide Gespenst med de gnistrende Vampyrøine, jeg kaldte Siful.
Mit Indre forekom mig som en Theaterhal, der nylig har været
gjennemrystet af Klap, men nu er fuld af Oos og øde, paa et
Par Lysepudsere nær, der trætte om hvem af dem Directeuren
mest har beæret den Aften med Befalinger, og om hvem af dem,
der skal sportulere Lysestumperne. For at komme ud af denne
d.III,b.1,s.135 ubehagelige Stemning forsøgte jeg at føre nogle Figurer frem paa
dit Bret, der, efter min fulde Mening, vilde være ret vakkert,
naar en Vind blot ikke havde ført det med dets alamodiske
Marionetter til Skyerne blandt Guderne. Med din gunstige Til-
ladelse, modige Medstrider for Lauren, fører jeg dem frem; ja
med dine tre Første, og med din Hr. Pastors Tilladelse de andre
To: den unge Mand, som du maaskee gjenkjender, og Qvinden,
som Jeg alene kjender, naar jeg er længst fra alle Qvinder. Her
har du dem: fremmede Gjæster i dit Selskab:

31 august, 2007  

Send en kommentar

<< Home