2.11.08

Sag: 624-5643 til salg

6 Comments:

Blogger Peter Højrup said...

"Ejendommen sælges med delvist indbo" - ja det tør siges!

02 november, 2008  
Anonymous ordbog said...

træskoene idiom • lav
sætte træskoene
stille træskoene
betydning
• udtryk for, at nogen ophører med at leve
Normalt relaterer udtrykket sig til mennesker, der afgår ved døden, men det kan også bruges om genstande eller organisationer, som ophører med at fungere.

02 november, 2008  
Anonymous David Byrne said...

It's glass and concrete and stone
and it's just a house not a home.

05 november, 2008  
Anonymous Martin Heidegger said...

Sproget er værens hus.

05 november, 2008  
Anonymous Søren Ulrik Thomsen said...

Også i dit hus skriger dørene på deres hængsler

05 november, 2008  
Anonymous Bob Dylan said...

No one tried to say a thing
When they carried him out in jest
Except of course, the little neighbor boy
Who carried him to rest
And he just walked along alone
Whit his guilt so well concealed
And muttered underneath his breath
"Nothing is revealed".
Well, the moral of the story
The moral of the song
Is simply that one should never be
Where ones does not belong
So when you see your
neighbor carryin' somethin'
Help him with his load
And don't go mistaking Paradise
For that home across the road.

10 november, 2008  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home