19.9.07

GLÆDE

2 Comments:

Anonymous Jens Baggesen said...

Helbredelsen
Til PalmineSolen mig ei bragte Glæde;
Maanen stedse saae mig græde;
For mit Syn var alting sort.
Ved dit første Smiil, Palmine!
Flygted' Mørke, Skræk og Pine
Fra min Siel for evig bort.

Før jeg saae Naturen øde;
Morgenrødens Straaler døde
I mit Øies mørke Skye;
Nu jeg seer, og Himlen priser,
Godheds smilende Beviser,
Seer dem glad hver Morgen nye.

Før jeg hørte kun paa Jorden
Støvets Skrig og Himlens Torden;
Bækken rislede mig Skræk;
Nu, mens Skrig og Torden tier,
Lyde Glædens Melodier
Sødt i Skov og Dal og Bæk.

Før mit sorgopfyldte Hierte
Følte lutter Nag og Smerte,
Da det ikke slog for dig;
Nu, det ganske dig tilhører,
Ingen Plage meer det rører;
Alting nu henrykker mig.

Før med bange Blik mit Øie
Giennem Taarer saae den Høie,
Saae ham lyne, saae ham vred;
Støvet glad jeg nu forlader,
Naar jeg svæver nær min Fader,
Drukken af hans Salighed.

Jeg, ved Foden af hans Throne,
Priser ham i Glædens Tone;
Ved min Side knæler du!
Vred og stræng jeg seer ham ikke;
Ak! thi giennem dine Blikke
Seer jeg denne Fader nu.

Haand i Haand vi ville vandre
Livets Bane med hverandre;
Og ved Dødens Engels Bud
Skulle, for igien at leve,
Vore Siele sammensvæve
I de sidste Suk til Gud.

19 september, 2007  
Anonymous A.W. Schack von Staffeldt said...

IndvielsenJeg sad paa Pynten ved Sundets Bred,
Himlene smilte,
Og saae med Længsel i Dybet ned,
Bölgerne hvilte,
Da hælded' Solen til Havets Bryst
Og rundtom rödnede Luft og Kyst.

Og brat fra Skyerne Strengeleeg
Anelsen vakte,
I Aftenröde Musen nedsteeg,
Harpen mig rakte,
Og raskt et brændende Kys mig gav,
Nedsynkende i det luende Hav.

Da rundt en anden Natur der blev,
Vindene talte;
Fra Skyer, som blege for Maanen hendrev,
Aanderne kaldte,
Et Hierte slog varmt og kiærligt i Alt,
I Alt mig vinked' min egen Gestalt.

Dog blev fra nu for Tanke og Trang
Jorden et Fængsel;
Vel lindrer ved Anelse, Dröm og Sang
Hiertet sin Længsel,
Dog brænder mig Kysset, jeg kiender ei Fred
Förend jeg drager Himlene ned!

19 september, 2007  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home