5.9.07

TIDSEL
2 Comments:

Anonymous Christian Richardt said...

Og tidseltoppen dunes,
som om det var til bomuldshøst,
og hasselnødden brunes
til alle småfolks lyst.
Med blomster får det være,
thi nu vil alting bære
og række frem til høst!

05 september, 2007  
Anonymous Tøger Reenberg said...

Til Justitz-Raad Rostgaard
(Februar. 1703.)

Det gaaer mig, som den Græker, der
I Bogen altid hængte,
Paa Huset og Forretninger
Ey nogensinde tænkte:
(Han og, som jeg, en Landmand var)
Hvad skeede? Han blev øde:
Hans Ager hannem Tidsel bar,
Da Jorden fik ey Giøde:
Hans Lade tom, hans Oxe døer,
Hans Hest ey kunde trække
For Sult: Ja mister Faar og Køer,
Da Foeret kand ey klekke.
Men Fogden giorden sig Profit,
Og meeled flux sin Kage:
Hver Svend og Pige finge sit,
Imens der var at tage.
(...)

05 september, 2007  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home