16.6.07

Små biblioteker i København reddet

16. jun. 2007 09.39 København
Det ser ud til, at københavnerne også i fremtiden kan gå ned på deres lokale bibliotek, selvom de bor i en af byens yderkanter.
Socialdemokraterne afviser at lukke flere af de nuværende 20 biblioteker for at satse på halvt så mange super-biblioteker med flere bøger og længere åbningstider.
Det er Kultur- og fritidsborgmester, Venstres Martin Geertsen, der mener, at bibliotekernes åbningstider og materialer kan blive bedre ved at lægge bibliotekter sammen og modernisere dem.
Det har ført til mange folkelige protester og underskriftsindsamlinger rundt om i hovedstaden.
Og Socialdemokraterne melder nu ud, at de ikke støtter forslaget, og så smuldrer flertallet.
For de små biblioteker har en vigtig funktion, siger biblioteksordfører Morten Westergaard:
- Vi har noget imod, at man lukke biblioteker i yderområder som har en udpræget social funktion, blot fordi man ønsker at indkøbe materialer, for så ringe er materialerne altså ikke. Og åbningstiderne er heller ikke så ringe, siger Morten Westergaard.
DEn holdninger SF enig i, og også Integrationsrådet i København advarer mod at lukke de mange små lokale biblioteker, da de mener, det vil skade integrationen.

14.6.07

Det bedste billede

Pæoner og umulige roser'

11.6.07

Kommuner bestemmer bibliotekstilbud

08. jun. 2007 12.10 Kultur
Der findes ingen regler for, hvor dårligt et bibliotekstilbud en kommune må byde sine borgere.
Det oplyser kulturminister Brian Mikkelsen i et svar til det nordjyske socialdemokratiske folketingsmedlem Vibeke Grave.
Vibeke Grave har stillet spørgsmålet, fordi den nordjyske Jammerbugt Kommune har nedlagt mange biblioteksfilialer. Det har medført, at bare hver tredje borger har et bibliotek i nærheden af sin bolig.
Ingen minimumsregler
Men Kulturminister Brian Mikkelsen oplyser, at der ikke er formuleret minimumsregler i loven om biblioteksvirksomhed, skriver DR Nordjylland.
Loven er en ramme lov - og det betyder, at alle borgere er sikret ret til et bibliotekstilbud. Men det betyder også, at kommunerne har ret til selv at bestemme serviceniveauet i biblioteksbetjeningen.