30.10.08

DORIS LESSING

"They ask, What is your routine? How do you write? Do you use a processor, a fountain pen, a quill? Do you write in the mornings or perhaps at night? Do you ...? Hidden in this kind of questioning is the belief that there is some trick or secret recipe; this is because all one needs to write is a biro and an exercise book, a provisioning that gives an illusion of ease. Alas, no, the trick, the recipe, is hard work."
Doris Lessing, Time Bites

29.10.08

fra Ægte folkelighed og andre artikler

"Den populære ulykkelige vise er sentimental som det populære lykkelige refræn, men det skulle da vel aldrig være sentimentaliteten, der var det ægte folkelige, der altså tolkes som noget forlorent uden for forbrugerkredse? (...) Sandsynligvis er det ægte folkelige blot en illusion, et prisværdigt romantisk ideal om, at almuemanden ejer noget ægte, djærvt og uforfalsket i sig, noget som er blevet forplumret af vor tids hektiske underholdningsindustri."
Iørn Piø, kronik i Politiken 15 august 1958

23.10.08

FLUESVAMP

TRANQUEBAR 13. november

Novelleaften på Tranquebar
Kom og mød forfatterne: Pia Juul, Sidsel Falsig Pedersen og Jokum Rohde til en oplæsningsaften med eventuel fælles spisning kl. 19.00, hvorefter forfatterne på skift vil læse op fra deres nyeste novellesamlinger fra kl. 20.00.
Gratis entré
Tranquebar
Borgergade 14
1300 København K
33125512

21.10.08

POESI I OSLO

Oslo Poesifestival 7.-9. november 2008

AMIRI BARAKA (USA)
NANNI CAGNONE (IT)
+ 20 nordiske poeter

19.10.08

DEN HVIDE DØR

November (1892).
Kære Ven, jeg sidder i et Gasthaus dybt inde i Thüringen og skriver dette ved Skæret af et osende Lys. Jeg fryser, min Aande staar som en sølvblaa Taageglorie om Lysets gule Flamme, og bag mig, i det kolde Halvmørke, er en hvid Dør lukket med en sort, jærnsnirklet Laas. Udenfor ligger en mørk Gade, sølet og snæver, og denne Gade løber videre, sølet og snæver og med fattigt lysende Lygter, ned igennem en By af lave, hvide Bindingsværkshuse med røde Tage og grønne Skodder, gemte i Regn og Mørke, og tæt bag Husene løfter sig i Mørket Dorsenberg med Gran ved Gran i ubegribelig Stilhed. Hvert Kvarter slaar et Kirkeur, rungende, som sang Vorherre selv sin Tids Vagtraab ned i denne Grav af Regn og Mørke.

Den hvide Dør er lukket bag mig. Kære Ven, dette er egent- lig alt. Jeg sidder her og er ikke i den lille By langt nede imod Syd, ikke der, hvorhen jeg vilde rejst, ikke hos hende - og hendes Mand og hendes Børn.

Altsaa heller ikke denne Gang - jeg evnede det ikke - som jeg aldrig vil evne det.

Er det andet end det samme, det samme som i Fjor og som i Forfjor! Hvert Efteraar bringer det, bærer sit luende Løvskrin til mig og lægger paa mit Bord Minder, der river mig løs fra Venner og Arbejde og gør mig saa ensom, disse samme Minder om en regnkold, blæsende Høst for to Aar siden; de klæber sig til min Sjæl som Frugttræernes faldende Blade klæber sig til den vaade Jord. I Forgaars Morges, da jeg kørte ud fra Banegaarden derhjemme, og Kupeen fyldtes af Dagens graa Lys, og Ruderne duggedes for Regnen, stod alle mine Tanker stille ved det sidste Glimt, mine Øjne har fanget af hende. Det var for to Aar siden, (...)

Viggo Stuckenberg

3.10.08

MAN KUNNE OGSÅ FREKVENTERE LINDEVANGKIRKEN

Fredag 10. oktober KULTURNATTEN i Lindevang Kirke (kulturpas ikke nødvendigt)

Kl. 18: Den Danske Salmeduo (Hans Esbjerg og Christian Vuust) nyfortolker salmer.
Kl. 19: Pia Tafdrup med udgangspunkt i bogen 'Tarkovskijs heste' fra 2006.
Kl. 20: Pia Juul og Maja Lucas læser egne værker. Introduktion v/ sognepræst Jonas Lucas Christy.
Kl. 21: Kirsten Jørgensen fortæller om grænsegangen mellem digt og bøn i 'Mellem værende'.
Kl. 22: Lindevang Kirkekor og organist Kirstine Pontoppidan Larsen synger og spiller gammelt og nyt.
Kl. 23: Sangværksted, Taizé workshop med meditativ musik.
Kl. 23:30: Midnatsgudstjeneste v/ sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen.

I gamle dage tog man på pilgrimsrejse eller i kloster, men i 2008 tager vi i fængsel