26.9.08

ORD JEG HADER

grænseoverskridende

25.9.08

ORD JEG HADER

kontroversiel

DAGENS VINDUE

DAGENS SKYGGE

Etiketter:

17.9.08

ÅH AT VÆRE LET SKÆVLÆST

Juul, Pia: Levende og lukket. Digte. Tiderne Skifter. Kbh. 1985. 1. udg. 48 s. Heftet, i originalt omslag. Pæn. Let skævlæst.

LAUGESEN CPHLIT 2008

10.9.08

KULTURUDVALGET

Pia Kjærsgaard viger for eksempel helt uden om kulturområdet, siger Morten Hesseldahl i Berlingske. Men klik engang og se kuturudvalgets medlemmer.

Etiketter:

HAM OEHLENSCHLÄGER

"Af en stambog, skrevet af min Bedstefar og min Fader paa Tydsk, uddrager jeg følgende Optegnelser til Indledning." 

Sådan begynder Adam sine "Ungdomserindringer". På side 8 står det her, som han meget vel kunne have indledt med, hvis jeg kunne have fået lov at bestemme:

"Den første Bedrift, jeg mindes at have udført i Verden, var et Mord i al Uskyldighed paa en lille Hund, som jeg holdt grumme meget af."

3.9.08

DIGT FRA EKSTRABLADET

"Han må have tænkt, 'hvis jeg ikke kan have det, så er der ingen, der skal,' må han have tænkt."

1.9.08

RUDER I SVERIGE