16.8.10

Kornmod

I nat blev jeg vækket af lyn. Ingen torden. Ordet kornmod faldt mig ind, og det var vist rigtigt. På DMIs hjemmeside står der
"Kornmod - der er fjerne lyn, der ikke ses direkte eller for den sags skyld høres og som foregår når det er mørkt (som et fjernt søslag uden lyd) - opleves hyppigst i høstmåneden august, når kornet er modent; derfor navnet."
– jeg synes især om det der med et fjernt søslag uden lyd ... men det var nu ikke lige det der faldt mig ind da jeg kiggede ud på den mørke, glimtende skov.

Biblioteket derhjemme

7.8.10

Møllesten

er store flade runde Sten til Formaling af Korn. De fremstilles enten ved Tilhugning af en enkelt dertil egnet Sten eller ved Samling af mange enkelte Stykker. De rhinske Møllesten fremstilles af porøs Lava, der ved sine mange skarpe Kanter og store Haardhed er særlig egnet til dette Brug. Over Newcastle indføres en Del Møllesten, der er huggede af Sandsten. Fra Frankrig indføres sammensatte Møllesten, forfærdigede af en Art Ferskvandskvarts (t. Eks. fra det fra Krigen i 1914 bekendte la Ferté sous Jouarre ved Marnefloden) [Løbe-Nr. 76, toldfri].

6.8.10

Fæhaar

anvendes som Betegnelse for Haar af Køer og Kalve; de anvendes meget til Fremstilling af grovere Filt og til Vævning af Gulvtæpper [Løbe-Nr. 71, toldfri].

5.8.10

Æsler

findes kun i meget ringe Antal her i Landet; heller ikke i Form af Krydsning med Hesten (Mulddyr, Mulæsler) [Løbe-Nr. 28, toldfri].

4.8.10

Adamsæbler

er en Art Citron, større end den almindelige; de kaldes ogsaa Paradisæbler og anvendes særlig ved Jødernes Løvsalsfest [friske, ikke i Luksuspakning: Løbe-Nr. 44, 1 kg 6,5 Øre].